Turnstevne i Gausdal 14.-15. juni 2014

Turnstevne i Gausdal 14.-15. juni 2014

Hosted by:

When


Event Description


Turnstevne arrangeres av Gausdal Turnforening. Arrangementet vil foregår på deres nye anlegg som heter Gausdal Arena og Linflåa Idrettspark. Trenerne og styret oppfordrer til deltakelse på stevnet!

Overnatting vil bli på Gausdal videregående skole som ligger i umiddelbar nærhet til nevnte arena. De øvrige praktiske forhold omkring overnattingen kommer vi tilbake til når vi har mottatt påmeldingene.

På lørdagskvelden vil det bli festmiddag og turnerfest. Trenere og styret oppfordrer derfor foreldre til å følge barna slik at flest mulig også kan få delta på denne delen av arrangementet.

Styret har ikke besluttet hvor stor andel av påmeldingen som vil bli dekket av turngruppa, men vi vil forsøke få til en løsning der ca halvparten av utgiftene ved deltagelsen dekkes av gruppas midler. Resterende del vil bli fakturert deltakerne.

Mer informasjon om turnstevnet finner du her, http://www.gymogturn.no/infoarkiv/Sider/barnekrets....

Evt. spørsmål kan rettes til trenerne eller styret.


Administratorer

Comments

You have to sign in to post in the guestbook.Andre arrangementer fra

WeLiveInBeijing

WeLiveInBeijing.com is a social community for people living in or traveling to Beijing.